Furoshiki Slippery

Furoshiki Slippery

This item is handmade by craftsmen one by one. 

 

Size: 75 x 75 cm

100% Cotton

    €24.95Price