Nobuyoshi Araki 'Seifuku no Maruhi Shojo' (Secret Virgins in School Uniform)

Nobuyoshi Araki 'Seifuku no Maruhi Shojo' (Secret Virgins in School Uniform)

Nobuyoshi Araki 'Seifuku no Maruhi Shojo'

Byakuya Shobō, Tokyo 1993

First Edition

Hardcover, cloth

Size: 20,8 x 20,4 cm

 

Rare

    €90.00Price