top of page
Shomei Tomatsu 'Shashin Sensho - Doro no Ookoku' ' Kingdom of Mud' 1978

Shomei Tomatsu 'Shashin Sensho - Doro no Ookoku' ' Kingdom of Mud' 1978

Shomei Tomatsu 'Shashin Sensho - Doro no Ookoku'

' Photography Anthology Vol.12 - Kingdom of Mud' 1978

 

Asahi Sonorama, Tokyo 1978

First Edition

Hardcover

Size: 21,7 x20,5 cm

Pages: 124

    €125.00Price
    bottom of page