top of page
Shuji Terayama 'A Collection of Stage Fantasy Photos: Tenjo Sajiki People'

Shuji Terayama 'A Collection of Stage Fantasy Photos: Tenjo Sajiki People'

with original photo of Tenjo Saeki !

 

Doy Bijutsusha, Tokyo 1977

Size: 21x28 cm

 

Rare photobook of Tenjo Saeki Theatre of Shuji Terayama

with pictures by Ikko Narahar, Hajime Sawatari, Issei Suda, en Kishin Shinoyama.

 

    €295.00Price
    bottom of page