Tadanori Yokoo / Tadashi Kurahashi 'Shoot Diary' with original packaging

Tadanori Yokoo / Tadashi Kurahashi 'Shoot Diary' with original packaging

Xaravel, Tokyo 1981

First Edition

 

cover & design: Tadanori Yokoo

photography: Tadashi Kurahashi

 

Size: 21X15 cm

Pages: 400

    €150.00Price