Yochi Midorikawa 'Seto Inland Sea'

Yochi Midorikawa 'Seto Inland Sea'

Yochi Midorikawa 'Seto Inland Sea'

Bijutsu Shuppansha, Tokyo 1962

First Edition

Size: 27 x 37,8 cm

Pages: 136

 

    €200.00Price